ТОВ «Спектргаз» проводить газифікацію побутових та непобутових споживачів.

Для приєднання до газорозподільної системи Вам потрібно звернутись у ТОВ "Спектргаз" за адресою:
м. Львів, вул. Вулецька 14, тел: (032) 245-43-63

Далі Вам потрібно заповнити заяву та опитувальний лист.

 Нестандартне приєднання  Стандартне приєднання
Нестандартним вважається приєднання, якщо потужність об'єкта газоспоживання більше 16 м3 на годину та відстань від точки забезпечення потужності до точки приєднання більше 10 метрів у міській та 25 у сільській місцевості Стандартним вважається приєднання, якщо потужність об'єкта газоспоживання не перевищує 16 м3 на годину, а відстань до точки приєднання не більше 10 метрів у міській та 25 у сільській місцевості
Критерїї надання послуги
Відстань від точки забезпечення потужності до точки приєднання перевищує 10 м у міській та 25 м у сільській місцевостях. Потужність об’єкта газоспоживання перевищує 16 м3 за годину
Відстань від точки забезпечення потужності до точки приєднання не перевищує 10 м у міській та 25 м у сільській місцевостях. Потужність об'єкта газоспоживання не перевищує 16 м3 за годину.
 Вартість послуги
Визначається проектно-кошторисною документацією на зовнішнє газопостачання індивідуально для кожного випадку приєднання Згідно ставок плати за приєднання, встановленими НКРЕ для кожної області, міст Києва та Севастополя окремо
 Строки надання послуги
Строк виконання усього комплексу робіт та порядок/величина/терміни оплати визначається договором на приєднання до газових мереж Строк виконання усього комплексу робіт не може перевищувати тримісячний термін
 Кроки замовника
Звернутися до газорозподільного підприємства
Написати заяву
Заповнити опитувальний лист
Надати документи, що підтверджують право власності чи право користування на об’єкт
Отримати технічні умови на зовнішнє та внутрішнє газопостачання
Розробити проектно-кошторисну документацію на зовнішнє газопостачання
На підставі отриманих технічних умов замовник забезпечує проектні і вишукувальні роботи та передає проектно-кошторисну документацію ТОВ «Спектргаз», а її вартість є складовою частинною плати за приєднання
Підписати Договір на приєднання до газових мереж
Після передачі замовником погодженої проектно-кошторисної документації на зовнішнє газопостачання, ТОВ «Спектргаз» протягом десяти робочих днів надає замовнику договір на приєднання до газових мереж
Строк виконання робіт із забезпечення приєднання визначається договором на приєднання до газових мереж
Розробити проект на внутрішнє газопостачання та ввести в експлуатацію системи внутрішнього газопостачання
Звернутися до ТОВ «Спектргаз»
Написати заяву
Заповнити опитувальний лист
Надати документи, що підтверджують право власності чи право користування на об’єкт
Підписати Договір на приєднання до газових мереж - протягом 15 днів з дня реєстрацїї заяви ТОВ «Спектргаз» надає замовнику проект договору на приєднання до газових мереж та ТУ на внутрішнє газопостачання;
ТОВ «Спектргаз» забезпечує в установленому порядку приєднання об’єкта замовника протягом трьохмісячного терміну з дати оплати вартості послуг з приєднання
Розробити проект на внутрішнє газопостачання та ввести в експлуатацію системи внутрішнього газопостачання
 Особливості приєднання
Якщо проектно-кошторисною документацією на зовнішнє газопостачання передбачено створення додаткової потужності, плата за приєднання визначається пропорційно величині потужності, заявленої замовником, відносно загальної величини, передбаченої проектом.
Додаткові витрати для виконання в повному обсязі робіт фінансуються за рахунок пропорційної участі наступних замовників (за їх наявності), які приєднуються до того самого місця забезпечення потужності, та/або за рахунок коштів ГП як поворотна фінансова допомога від замовників.
Джерелом повернення поворотної фінансової допомоги є плата за приєднання замовників, що приєднуються до того самого місця забезпечення потужності та складова тарифу на транспортування природного газу магістральними трубопроводами або тарифу на транспортування природного газу розподільними трубопроводами.
Плата за стандартне приєднання до газових мереж включає:
Виготовлення проектно-кошторисної документації на зовнішнє газопостачання
Послуги газотранспортного підприємства із встановлення в точці приєднання вузла обліку природного газу для проведення комерційних розрахунків
Підключення об’єкта замовника до газових мереж

Перелік необхідних документів

1 - Лист організації – замовника або заява власника будинку.

2 - Опитувальний лист (видає газорозподільне підприємство), заповнений проектною організацією з її печаткою.
План-схема розташування об’єкту або викопіювання з генплану (М 1:500, 1:2000, 1:10000) з інформацією, достатньою для визначення місця розміщення об’єкту, черговий кадастровий план.

3 - Документи на право власності:

  • Черговий кадастровий план. 
  • Для побудованого будинку: документи про власність (акт на землю) на будинок, копія технічного паспорту на будинок. 
  • Для проектного будинку: копія документа, який підтверджує право власності на земельну ділянку (якщо замовник є власником (користувачем) земельної ділянки або лист-дозвіл на проведення проектно-вишукувальних робіт.
4 - Для фізичних осіб: копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, копія паспорта (1-ша, 2-га сторінки та адреса прописки, індекс).

5 - Bисновок експертизи щодо відповідності вимогам нормативно – правових актів з ОП та ПБ (при використанні імпортного обладнання) та копію сертифікату вибраного обладнання.

6 - Дозвіл органів пожежної безпеки для будинку, що входить до садового товариства. 

7 - Рішення сільської ради (для будинків, розташованих на території Пустомитівського району Львівської області)